Ira­ni­er dö­da­de vid grän­sen mot Pa­kis­tan

Hallands Nyheter - - Världen -

IRAN: En iransk po­lis och två sol­da­ter har dö­dats i at­tac­ker vid lan­dets gräns mot Pa­kis­tan, upp­ger Irans re­vo­lu­tions­gar­de. Po­li­sen ska ha dö­dats vid ett bak­håll vid en gräns­po­ste­ring i sta­den Mir­ja­veh, me­dan sol­da­ter­na upp­ges ha dö­dats när de­ras for­don at­tac­ke­ra­des med någon typ av spräng­me­del.

Tre gär­nings­män, som re­vo­lu­tions­gar­det be­skri­ver som ”ter­ro­ris­ter”, dö­da­des av irans­ka styr­kor i sam­band med at­tac­ken, en­ligt ut­ta­lan­det.

Pro­vin­sen Sis­tan och Ba­luchis­tan, där at­tac­ker­na äg­de rum, har länge här­jats av oro­lig­he­ter. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.