Falsklarm om ny at­tack mot Sy­ri­en

Hallands Nyheter - - Världen -

SY­RI­EN: Ett på­stått falsklarm om at­tac­ker mot mål nä­ra Homs i Sy­ri­en kan ha or­sa­kat en sy­risk svars­åt­gärd. Sy­risk stat­lig tv vi­sa­de sent på mån­dags­kväl­len bil­der på hur en ro­bot skjuts upp och häv­da­de att det var ett svar från det sy­ris­ka flyg­vap­net på ett in­kom­man­de an­fall. Se­na­re kom obe­kräf­ta­de upp­gif­ter om att det sy­ris­ka flyg­vap­net ha­de sva­rat på ett falsklarm.

Inga upp­gif­ter läm­na­des om vil­ken ak­tör som le­gat bakom den på­ståd­da ro­bot­at­tac­ken. Pen­ta­gon sa­de att det in­te hel­ler på­gick någ­ra ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ra in­sat­ser i om­rå­det vid tid­punk­ten. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.