Dra­ma­tisk nöd­land­ning ef­ter mo­tor­fel

Hallands Nyheter - - Världen -

USA: Ett flyg­plan av ty­pen Bo­e­ing 737 tving­a­des nöd­lan­da i Phi­la­del­p­hia i USA. En­ligt pas­sa­ge­ra­re om­bord på Sout­hwest Air­li­nes­pla­net, som var på väg från New York till Dal­las, gick ena mo­torn sön­der, rap­por­te­rar ame­ri­kans­ka me­di­er. En del från den tra­si­ga mo­torn tros ha slung­ats mot ett av pla­nets föns­ter och kros­sat det, vil­ket or­sa­ka­de un­der­tryck i ka­bi­nen, skri­ver NBC News. Det är oklart om någon har ska­dats fy­siskt. Or­sa­ken till olyc­kan ska nu ut­re­das, skri­ver flyg­bo­la­get i ett ut­ta­lan­de. (TT)

BILD: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.