Sväng­igt mö­te slu­ta­de med kryss

Hallands Nyheter - - Sport -

FOT­BOLL: Lands­kro­na Bo­is är till­ba­ka i svensk elit­fot­boll och såg ut att gå mot and­ra ra­ka se­gern i su­pe­ret­tan, men då slog Ör­gry­tes Di­e­go Mon­ti­el en hör­na som hit­ta­de he­la vägen in till 2–2.

Ör­gryte öpp­na­de star­kast. Mon­ti­els fri­spark för­läng­des med pan­nan av Da­vid Eng­ström. Lands­kro­nas mål­vakt Amr Kad­dou­ra fick hän­der­na på bol­len men lyc­ka­des in­te sty­ra un­dan den. Må­let i slu­tet av förs­ta halv­lek var Eng­ströms tred­je för sä­song­en och han har nä­tat i var­je match hit­tills i su­pe­ret­tan. In­te il­la av en mitt­back. Men Lands­kro­nas re­plik kom snabbt. På tillägg­s­tid fick väns­ter­bac­ken Alexander Tkacz dröm­träff på halv­vol­ley.

– Den stud­sar och man för­sö­ker ba­ra få bol­len på mål. En bra träff. All­tid li­ka kul att gö­ra mål, sä­ger Tkacz till C Mo­re.

El­va mi­nu­ter ef­ter pa­u­sen slog Sa­dat Ka­rim till med sitt fjär­de mål på tre mat­cher för ny­kom­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.