Ax­els­son tac­kar för sig i Tre Kro­nor

Hallands Nyheter - - Sport -

ISHOCKEY: Det blev 83 lands­kam­per med Tre Kro­nor, men nu läg­ger Fär­je­stads­for­war­den Dick Ax­els­son av i lands­la­get.

”Det har vart en ära att få re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge men nu tac­kar 28:an för sig i lands­la­get”, skri­ver Ax­els­son på In­stagram.

30-åring­en spe­la­de OS i Py­e­ong­chang i feb­ru­a­ri, men har in­te fun­nits med i Tre kro­nors in­le­dan­de upp­ladd­nings­mat­cher in­för VM i Dan­mark.

Un­der si­na 83 lands­kam­per sva­ra­de Ax­els­son för 26 mål och 23 as­sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.