Ja­mie Oli­ver min V86-spik

Hallands Nyheter - - Sport -

Onsdag 18 april. Spel­stopp 20.30. Ja­mie Oli­ver en av värl­dens mest kän­da koc­kar. Han har gjort mer än 15 sä­song­er av eg­na tv-pro­gram och skri­vit ett ti­o­tal kok­böc­ker. Men det är in­te där­för jag nämner just det­ta namn i min travspalt ut­an för att jag tror att Con­rad Lu­gau­ers ny­för­värv Ja­mie Oli­ver är bäs­ta V86-spi­ken i da­gens om­gång. Fun­de­rar du yt­ter­li­ga­re tyc­ker jag att Ti­tan Brod­de, Spick­le­back Fa­ce och Giz­mo de Veluwe ock­så kan tän­kas ham­na i ka­te­go­rin tänk­ba­ra spi­kar. Lyc­ka till!

FAK­TA OM BA­NOR­NA

Ba­na: Fak­ta. Sol­val­la: Upp­lopp 196 m. Åby: Upp­lopp 180 m, dubb­la open stretch.

VECKANS NYCKLAR

11 Ja­mie Oli­ver (V86-3) var fram­gångs­rik i tysk trä­ning och han blir svårsla­gen hos Con­rad Lu­gau­er ock­så. SPIK

6 Giz­mo de Veluwe (V86-6) med lopp i krop­pen kan bli en obe­hag­lig över­rask­ning för Sol­val­la­spe­lar­na.

DRAG

5 Glo­bal Up­per Sty­le, 2 El­le­rie Ha­no­ver och 6 Tro­pi­ca­na Ås (V86-1) kan va­ra en fin trio att lu­ta sig mot i V86-in­led­ning­en.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 5184 ra­der/1296 kro­nor V86-1: 5, 2, 6. Res: 8-3 V86-2: 2, 1, 3. Res: 10-5 V86-3: 11 Ja­mie Oli­ver. Res: 6-2 V86-4: 4, 2, 7, 6. Res: 5-1 V86-5: 5, 1. Res: 6-7 V86-6: 6, 9, 3. Res: 1-4 V86-7: 12, 8, 6, 7. Res: 1-3 V86-8: 2, 1, 3, 7, 6, 4. Res: 5-10

LIL­LA SY­STE­MET 576 ra­der/144 kro­nor V86-1: 5, 2, 6. Res: 8-3 V86-2: 2 Ti­tan Brod­de. Res: 1-3 V86-3: 11 Ja­mie Oli­ver. Res: 6-2 V86-4: 4, 2, 7, 6. Res: 5-1 V86-5: 5, 1. Res: 6-7 V86-6: 6, 9, 3. Res: 1-4 V86-7: 12, 8, 6, 7. Res: 1-3 V86-8: 2, 1. Res: 3-7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.