Det vå­ras för Johan

Hallands Nyheter - - Sport -

JOHAN UNTERSTEINER lyc­kas med det mesta. I lör­dags vann han L.c.pe­ter­son-brod­das min­ne med Day Or Night In. Det var ock­så ut­tag­ning till Olym­pi­a­tra­vet så nu kan vi ba­ra öns­ka eki­pa­get lyc­ka till där. 1.08,6 förs­ta 500 och 1.08,4 sista 500 är vas­sa ti­der vil­ket lopp man än tit­tar på. Se­dan är Cy­ber La­ne ock­så snart på ba­nan!

SPETSSTRIDEN

V86-1: Tro­pi­ca­na Ås har far­ter i krop­pen som kan gö­ra hen­ne far­lig i spets igen!

V86-2: Ti­tan Brod­de ökar på sin chans om han kom­mer för­bi Dice Man från start.

V86-3: Svårt men Le Vi­com­te tar chan­sen och sik­tar på spets?

V86-4: Do­ris Pa­le­ma men Po­em In Mo­tion lig­ger ock­så bra till. Slip­per år­gångstop­par nu.

V86-5: Hall of Rings och Figh­ting Ge­hör, den som kom­mer till spets kan bli far­lig!

V86-6: Giz­mo de Veluwe pro­vas of­fen­sivt och kan va­ra en kul 5-oddsa­re?

V86-7: Ran­sus Girl kan åter le­da en bra bit men någon är star­ka­re sista 300. Plats­bud?

V86-8: Well Do­ne La Marc väx­er i spets!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.