Som­ma­ren på Fri­das

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AGNES ARONS­SON

Sto­ra namn är bo­ka­de till Fri­das även i år. Tom­my Kör­berg, Uno Sven­ning­s­son och Pa­trik Isaks­son spe­lar al­la i ju­li.

Fri­das re­stau­rang i Var­berg har släppt som­ma­rens bok­ning­ar. Tra­di­tions­en­ligt spe­lar Tom­my Kör­berg. Det blir den sex­ton­de som­ma­ren på Fri­das, och fem da­tum är in­bo­ka­de, den 3–5 ju­li samt 9–10 ju­li.

När Uno Sven­ning­s­son kom­mer till Var­berg har han Fri­das som nå­got av en fa­vo­ri­tre­stau­rang och nu åter­vän­der han. Den som in­te fick nog av Uno Sven­ning­s­son som spe­la­de i Sp­ar­banks­hal­len för en må­nad se­dan kan se ho­nom igen på Fri­das i som­mar, den 30 och 31 ju­li.

Sam­ma dag som Uno spe­la­de i Sp­ar­banks­hal­len stod Pa­trik Isaks­son på Kajskju­lets scen i Halm­stad. Nu åter­vän­der även Isaks­son till Hal­land då han upp­trä­der på Fri­das den 20 ju­li.

Re­stau­rang­en har mer att bju­da på. The Band You Know spe­lar även de i ju­li, när­ma­re be­stämt den 14 ju­li. Car­ling­ton County står på scen den 11 au­gusti. Bil­jet­ter finns till­gäng­li­ga på Fri­das hem­si­da.

UPP­TRÄ­DER. Pa­trik Isaks­son är en av dem som änt­rar Fri­das scen i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.