San­na Ni­el­sen gui­dar i Eu­ro­vi­sion...

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

San­na Ni­el­sen är till­ba­ka i Eu­ro­vi­sion Song Con­test – som kom­men­ta­tor. Till­sam­mans med Ed­ward af Sil­lén ska hon gui­da tv-tit­tar­na ge­nom sänd­ning­ar­na från Lis­sa­bon. – Det ska bli fan­tas­tiskt ro­ligt, sä­ger Ni­el­sen.

San­na Ni­el­sen, som ju själv kom trea Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2014, be­rät­tar att det var lätt att tac­ka ja när ma­nus­för­fat­ta­ren och re­gis­sö­ren Ed­ward af Sil­lén frå­ga­de om hon vil­le bli hans kom­men­ta­tor­s­kol­le­ga.

– Jag har drömt om att få åka till Por­tu­gal väl­digt länge och jag är ett stort Eu­ro­vi­sion­fan. Se­dan var det väl­digt ro­ligt att kom­men­te­ra Eu­ro­vi­sion 2015 när Måns Zel­mer­löw vann, sä­ger San­na Ni­el­sen.

– Så när Ed­ward ring­de tänk­te jag att det där vill jag in­te gå mis­te om. Att få sit­ta i ett trångt och varmt bås, äta li­te snacks och skrat­ta med Ed­ward, det är fan­tas­tiskt ro­ligt.

SE­NAST HON KOMMENTERADE Eu­ro­vi­sion var allt­så i Ös­ter­ri­ke 2015 och då gick det som be­kant bra för Sve­ri­ge. Även i år tror San­na Ni­el­sen att det svens­ka bi­dra­get kan räc­ka långt.

– Jag tror att det kan gå väl­digt bra för Ben­ja­min Ingros­so så då blir det li­te ex­tra ro­ligt att sit­ta där. Han är helt fan­tas­tisk och lå­ten är helt fan­tas­tisk och num­ret, det är helt sjukt. Hur har de gjort det där? Det är så häf­tigt att se, sä­ger San­na Ni­el­sen.

Hon kom­mer att va­ra på plats i Lis­sa­bon i en och en halv vec­ka – sam­ti­digt som pla­ne­ring­en in­för årets om­gång av ”Allsång på Skan­sen”, som hon pro­gram­le­der, är i full gång.

– Så fort jag lan­dar i Sve­ri­ge igen så åker jag di­rekt och tar bil­der för allsång­s­häf­tet. Men med bra pla­ne­ring så lö­ser sig allt, sä­ger San­na Ni­el­sen.

SEMIFINALERNA i Eu­ro­vi­sion Song Con­test äger rum den 8 och 10 maj och den sto­ra fi­na­len sänds se­dan den 12 maj. Sve­ri­ge täv­lar i den and­ra se­mi­fi­na­len.

Bild: JAN DA­NI­ELS­SON/TT

KOMMENTATORER. Ed­ward af Sil­lén och San­na Ni­el­sen kom­men­te­rar Eu­ro­vi­sion Song Con­test i SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.