Aka­de­mi­ens svar skjuts upp – igen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

AKADEMIKRISEN: Svens­ka Aka­de­mi­en drö­jer med sin ut­lo­va­de kom­men­tar om ad­vo­ka­tut­red­ning­en som har un­der­sökt le­da­mö­ter­nas kopp­ling till den så kal­la­de kul­tur­pro­fi­len

– Det blev svårt att få fram det här i tid, sä­ger till­fäl­li­ge stän­di­ge sek­re­te­ra­ren An­ders Ols­son.

”Svens­ka Aka­de­mi­en har be­slu­tat att vän­ta med att pub­li­ce­ra ett press­med­de­lan­de om den ak­tu­el­la si­tu­a­tio­nen. Vi åter­kom­mer när dis­kus­sio­ner­na har kom­mit till­räck­ligt långt”, skri­ver Aka­de­mi­en på sin hem­si­da (TT)

Bild: LARS PEHRSON/SVD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.