Lars von Tri­er kan få åter­vän­da till Can­nes

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Ef­ter att ha va­rit por­tad i fle­ra år kan den dans­ke film­re­gis­sö­ren Lars von Tri­er få be­sö­ka filmfes­ti­va­len i Can­nes igen. Det an­ty­der fes­ti­va­lens chef Thi­er­ry Fre­maux i en fransk ra­di­o­in­ter­vju, skri­ver The Wrap.

I maj 2011 för­kla­ra­des dansken ”ic­ke önsk­värd” av fes­ti­val­led­ning­en se­dan han un­der en press­kon­fe­rens skämt­samt sva­rat att han hys­te sym­pa­ti för Adolf Hit­ler.

En­ligt ryk­ten är von Tri­ers nya se­ri­e­mör­dar­dra­ma ”The house that Jack built” en av fil­mer­na som ska täv­la i Can­nes i år. När Fre­maux i in­ter­vjun får frå­gor om sa­ken lo­var han att åter­kom­ma med ett ut­ta­lan­de om von Tri­er in­om de närms­ta da­gar­na, en­ligt The Wrap.

Filmfes­ti­va­len i Can­nes ar­ran­ge­ras den 8—19 maj. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.