Malm­kvist, Han­son och Car­son på tur­né

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: I som­mar gör Siw Malm­kvist, Ann-lou­i­se Han­son och To­wa Car­son ge­men­sam sak och åker på folk­park­stur­né.

Tur­nén he­ter ”186 år till­sam­mans – till­ba­ka till folk­par­ker­na där all­ting bör­ja­de”. Pla­nen var från bör­jan att Malm­kvist och Han­son skul­le tur­ne­ra med Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son. Men så blev det in­te.

Malm­kvist och Han­son be­stäm­de sig för att ge sig ut på vägar­na än­då för att hyl­la sin bort­gång­na vän och nu står det klart att de får säll­skap av To­wa Car­son i stäl­let.

Tur­né­plan: 26/7 He­by, 27/7 Falun, 28/7 Öre­bro, 29/7 Ham­marö, 31/7 Troll­hät­tan, 1/8 Dal­sjö­fors, 3/8 Mal­mö, 4/8 Löns­bo­da, 5/8 Hus­kvar­na, 6/8 Ny­kvarn. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.