Aquas gla­da hit­låt drogs in­för rät­ta

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

1997 nyn­na­de många glatt på Aquas ”Bar­bie girl”. Det blev dock in­te li­ka ro­ligt för ban­det, som stäm­des av Bar­bi­e­till­ver­ka­ren. I ”Hit­lå­tens histo­ria” be­rät­tar band­med­lem­mar­na om lå­ten. SVT1 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.