Mys­te­ri­et Wil­li­ams

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Wal­ter Wil­li­ams (Bri­an

Don­le­vy) åker i upp­tak­ten på af­färs­re­sa, ove­tan­de om att säll­ska­pet i bi­len är hust­runs äls­ka­re. Med mord i sin­net. Film no­ir av yp­pers­ta klass med su­ve­rä­na ak­tö­rer. (Im­pact, USA, 1949) SVT1 14.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.