Läs­ning: No­vell­re­le­a­se

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

La­ta da­gar på stran­den krä­ver såklart läs­ning. På lör­dag, den 28 ju­li, är det re­le­a­se av Ari­ton för­lags no­vel­lan­to­lo­gi ”Över en regn­bågs­fi­ka” med hb­tq-fo­kus. I den med­ver­kar Jessica Berg­gren Tur­ban, som är bo­satt i Falkenberg se­dan 2014 med sin man, ettå­ri­ga dot­ter och två kat­ter. Hon har ti­di­ga­re med­ver­kat i an­to­lo­gi­er­na ”Över en höst­fi­ka, ”#äls­ka­no­vel­ler - 30 ny­an­ser av sak­nad” och ”#äls­ka­no­vel­ler - 30 ny­an­ser av fri­het”. För­la­get be­skri­ver den nya an­to­lo­gin så här: ”I den­na no­vel­lan­to­lo­gi sam­sas själv­upp­lev­da och skön­lit­te­rä­ra be­rät­tel­ser om var­dags­be­trak­tel­ser över en fi­ka. 27 för­fat­ta­re ger dig in­spi­re­ran­de, un­der­hål­lan­de och tan­ke­väc­kan­de be­rät­tel­ser med hu­vud­per­so­ner som är h, b, t el­ler q.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.