Ka­bel och bat­te­ri stals vid in­du­stri­in­brott

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Ma­re­nor ut­sat­tes för in­brott nå­gon gång in­nan ons­da­gens ar­bets­dag skul­le bör­ja i för­ra vec­kan.

Det var vid 8-ti­den på mor­go­nen som in­brot­tet på Ma­re­nors in­du­stri­tomt på Vär­na­mo­vä­gen i Var­berg upp­täck­tes.

Tju­var­na ha­de klippt upp ett stäng­sel och fick med sig bland an­nat kop­par­rör och bat­te­ri­er. En del av stöld­god­set på­träf­fa­des i ett skogs­par­ti i när­he­ten li­te se­na­re. En­ligt po­li­sen var en del av in­brotts­tju­var­nas verk­tyg kvar­läm­na­de på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.