Full fin­län­da­re greps på åk­gräs­klip­pa­re

Hallands Nyheter - - Världen -

FIN­LAND: En över­för­fris­kad man har gri­pits i Fin­land för att ha kört en mo­tor­dri­ven åk­gräs­klip­pa­re längs en riks­väg.

Fär­den sked­de vid väg­kan­ten på riks­väg 12 i när­he­ten av No­kia. När po­li­sen kom till plat­sen vi­sa­de man­nen tyd­li­ga tec­ken på be­rus­ning, och al­ko­hol­mä­ta­ren gav ut­slag, var­på den miss­tänk­te togs med in för kon­troll­mät­ning.

Han vi­sa­de sig ha en al­ko­hol­halt över­sti­gan­de 1,2 pro­mil­le i blo­det.

Man­nen miss­tänks nu för grovt ratt­fyl­le­ri. (TT-SPT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.