Mat­chen som ha­de allt och mer där­till

Hallands Nyheter - - Sport - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se

Fem mål, en bru­ten hand, två rö­da kort och ett av­gö­ran­de på stopp­tid. Mat­chen mel­lan Ul­la­red och Ro­sen­gård höj­de pul­sen på al­la när­va­ran­de. – Det var en rik­tigt sjuk match och vi lyc­kas vin­na den, sa två­måls­skyt­ten Rasmus Lars­son.

UL­LA­RED RO­SEN­GÅRD

(2–0)

3 2

Den förs­ta halv­le­ken var en upp­vis­ning i att mo­ti­va­tion och in­ställ­ning slår klass. Ul­la­red sprang, pres­sa­de och slet sön­der ryt­men hos gäs­tan­de Ro­sen­gård. Re­dan ef­ter knap­pa tio mi­nu­ter bröt Mir­son Hasha­ni bol­len högt och fix­a­de en fri­spark. En fri­spark som Rasmus Lars­son tog hand om på bäs­ta sätt, över mu­ren och in i det främ­re krys­set.

– Jag tänk­te att det var ett grymt bra lä­ge, jag har trä­nat myc­ket på att slå fri­spar­kar så det var skönt att få ut­del­ning, sa Lars­son. Bru­kar du slå myc­ket fri­spar­kar?

– Det var fak­tiskt min förs­ta för i år, då får man ta chan­sen.

DAVID WALLNEDAL SAT­TE två­an fem mi­nu­ter in­nan pa­us och så långt såg allt bra ut. Men i bör­jan av and­ra halv­lek kom förs­ta smäl­len.

Mål­vak­ten To­bi­as An­ders­son dök ner på en boll sam­ti­digt som en Ro­sen­gårds­an­fal­la­re full­följ­de med full kraft. An­ders­son låg kvar med sto­ra smär­tor.

– Det ser ut som att i al­la fall nå­got ben i han­den är av, sa trä­na­ren Ali Kraym.

ROBIN BYLANDER ERSATTE men var chans­lös när Ro­sen­gård två gång­er kom­bi­ne­ra­de sig ige­nom ett tvek­samt hem­ma­för­svar. Bå­da gång­er­na var det gäs­ter­nas skyt­te­kung Gra­nit She­ri­fi som slog till.

– Det var tungt, det känns som att vi får en li­ten chock när To­bi­as ska­dar sig och sen blir det snabbt 2-2. Vi sjun­ker ner för myc­ket, sa Rasmus Lars­son.

Kvit­te­ring­en kom di­rekt ef­ter ett in­kast som skar­va­des vi­da­re till en fri She­ri­fi.

– Om man har följt oss i år så blir man in­te ens choc­kad, vi får en upp­förs­bac­ke fast att vi ha­de satt oss i ett guld­lä­ge.

Men mat­chen skul­le ta en ny vänd­ning. Så­väl Isak Red­zic som Ba­ris Hüm­met tog si­na re­spek­ti­ve and­ra var­ning­ar och Ul­la­red fick av­slu­ta mat­chen sista kvart med el­va man mot nio.

– De gick för se­ger än­då och det tac­kar vi för, det gav oss chan­sen att få fast bol­lar­na hög­re upp. Men de kom­mer runt på kan­ter­na fle­ra gång­er och det gör mig li­te ir­ri­te­rad, sa Ali Kraym.

HEM­MA­LA­GET SKUL­LE DOCK få sista or­det. Ef­ter li­te flip­per­spel i vänst­ra de­len av straff­om­rå­det hit­ta­de Tvåå­ker-lå­net Ada­ma Lind­gren en sopren Rasmus Lars­son fram­för mål.

– Jag fick en bra pass­ning av Adam och ha­de skit­myc­ket tid, jag hann tän­ka gans­ka myc­ket. Men det kän­des sä­kert, sa Rasmus Lars­son.

Ro­sen­gård fick en bra chans till kvit­te­ring med en fri­spark en halv­me­ter ut­an­för straff­om­rå­det. Men Ul­lard red­de ut stor­men och är nu på rätt si­da kvalstrec­ket.

– Ex­tremt skönt, al­la tre­po­äng­a­re är vik­ti­ga. Spe­lar vi bra så kan vi slå al­la lag i se­ri­en, sa Rasmus Lars­son.

”Om man har följt oss i år så blir man in­te ens choc­kad, vi får en upp­förs­bac­ke fast att vi ha­de satt oss i ett guld­lä­ge”

ALI KRAYM

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON/ARKIV

MATCHVINNARE. Rasmus Lars­son av­gjor­de mat­chen på stopp­tid och skic­ka­de Ul­la­red upp över kvalstrec­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.