16-åring­ens två mål fräls­te Gif

Hallands Nyheter - - Sport - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se

I lag­kap­ten La­bi­not Sy­las från­va­ro klev unge Rasmus Cronvall fram med två mål i se­gern mot Hö­ga­borg. – Han kan bli hur bra som helst, sa trä­na­re Hal­da Ka­bil ef­ter mat­chen.

VAR­BERGS GIF HÖ­GA­BORG

(3–2)

4 3

Myc­ket stod på spel på Håstens I P un­der sön­da­gen. Två­ans två jum­bo­lag gjor­de upp om vem som skul­le ta chan­sen att när­ma sig la­gen på sä­ker mark. Det blev Var­bergs Gif.

– Det var vin­na el­ler för­svin­na. Hö­ga­borg är bor­ta nu, de kom­mer åka ut, sa Ka­bil.

HAN FICK SE sitt lag stor­ma fram till 2-0 om­gå­en­de, bland an­nat ge­nom en ka­non­träff av Isak Jo­hans­son.

– En väns­ter upp i krys­set, han är matchens gi­gant idag, sa Ka­bil.

Men som så många gång­er förr sva­ja­de Gif i pre­sta­tio­nen.

– Vi tap­par allt, de är in­te bra men vi är helt ofo­ku­se­ra­de och helt plöts­ligt är det 2-2.

Ar­bi­os Mzi sat­te 3-2 snyggt strax fö­re pa­us in­nan det åter var dags för 16-åri­ge Rasmus Cronvall att vi­sa upp sig.

– Han spring­er ige­nom och sät­ter den snyggt. Hö­ga­borg får in en re­du­ce­ring men jag tyc­ker att vi för­sva­rar oss bra i slu­tet, sa Ka­bil.

EF­TERSOM UL­LA­RED OCK­SÅ vann är det fortsatt tre po­äng upp till kval för Gif. Men be­tyd­ligt fler lag finns nu inom räck­håll.

– Ul­la­red kom­mer hål­la sig kvar, Pre­spa och Kvarn­by är säm­re och två lag som vi rik­tar in oss på, sa Hal­da Ka­bil.

Bild: SIMON CARLS­SON/ARKIV

FÖRS­TA MÅ­LEN. Rasmus Cronvall gjor­de två mål i Gifs se­ger mot Hö­ga­borg, hans förs­ta i di­vi­sion två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.