Se­ger trots ner­vigt slut för Staf­singe

Hallands Nyheter - - Sport -

FOT­BOLL/DIV 3 SYD­VÄST­RA: Staf­singe be­fäs­te sin andra­plats när la­get vann med 2-1 (2-0) på hem­ma­plan mot Kål­le­red.

– Jag upp­lev­de att förs­ta 45 var en av vå­ra bätt­re halv­le­kar un­der sä­song­en, sa Pe­ter Ber­ta, trä­na­re i Staf­singe, som me­nar att hans man­nar skul­le av­gjort mat­chen i and­ra halv­lek.

– Vi har sä­kert fem styc­ken hund­ra­pro­cen­ti­ga mål­chan­ser då, men istäl­let lyc­kas Kål­le­red gö­ra mål på en fast si­tu­a­tion med tio mi­nu­ter kvar.

I se­nas­te om­gång­en tap­pa­de Staf­singe en 2-0-led­ning. Nu höll la­get un­dan, även om det satt långt in­ne.

– Skönt med hös­tens förs­ta tre­po­äng­a­re, det ger oss ar­bets­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.