MÅNDAG 13 AU­GUSTI

MISSA IN­TE!

Hallands Nyheter - - Sport -

Han­na Nils­son kra­scha­de i en World tour-täv­ling i bör­jan av som­ma­ren och ådrog sig en all­var­lig arm­bågs­ska­da. Hen­nes mål se­dan dess har va­rit att gö­ra come­back i Vår­går­da. EUROSPORT 1 17.00 CYKEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.