Grönt och skönt med Paul

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Paul Svensson har med­ver­kat i bland an­nat ”Land­gång”, ”Koc­kar­nas kamp” och ”Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock”. I ”Som­mar i P1” be­rät­tar han om pas­sio­nen till den grö­na ma­ten.

P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.