Ex­pan­de­rar för att nå nya höj­der

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Dway­ne John­son, el­ler ”The Rock” som han ock­så kal­las, lig­ger verk­li­gen in­te på lat­si­dan. Tidigare i år spe­la­de han hu­vud­rol­len i bi­o­suc­cén ”Ju­man­ji” och är just nu ak­tu­ell i ac­tion­fil­men ”Skyskra­per”. Men du kan även se ho­nom på tv i se­ri­en ”Bal­lers” där han spe­lar­sport fi­nans­ma­na­gern Spencer St ras­mor e. I den fjär­de sä­song­en fo­ku­se­rar Spencer på att ex­pan­de­ra sin fir­ma och nå nya höj­der. En av se­ri­ens pro­du­cen­ter är Mark Wahl­berg.

HBO Nor­dic

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.