Kvin­na åta­las för hets mot folk­grupp

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: En kvin­na i 50-års­ål­dern, hem­ma­hö­ran­de i Fal­ken­bergs kom­mun, åta­las vid Var­bergs tings­rätt. En­ligt åta­let ska kvin­nan ha skri­vit en ned­sät­tan­de kom­men­tar om mus­li­mer på Fa­ce­book. Nu miss­tänks hon ha gjort sig skyl­dig till hets mot folk­grupp.

Kvin­nan har i för­hör med­gett hand­ling­en men hon ne­kar till brott. Den be­vis­ning som finns be­står i för­hör med kvin­nan och skärm­dum­par från Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.