Hört och hänt

Hallands Nyheter - - Folk & Familj -

* För 15 år se­dan, 2003, blev den spans­ke ro­adra­cing­fö­ra­ren Marc Már­quez världs­mäs­ta­re i Mo­togp. 20 år gam­mal var han den yngs­te vin­na­ren dit­tills. Ef­ter det har Már­quez ta­git hem ti­teln fle­ra gång­er.

743 801

…var pa­tent­num­ret som Ma­ry An­der­son från Ala­ba­ma, USA, fick för 115 år se­dan, 1903. Hon ha­de upp­fun­nit vindru­te­tor­ka­re som han­te­ra­des ma­nu­ellt. Men An­der­son kun­de ald­rig till­ver­ka dem. Fö­re­tag som hon kon­tak­ta­de an­såg att det in­te fanns nå­gon prak­tisk an­vänd­ning, samt att de kun­de dis­tra­he­ra fö­ra­re och or­sa­ka olyc­kor. Ev. upp­vakt­ning un­dan­be­des Var­berg Upp­vakt­ning un­dan­be­des Gö­de­by Upp­vakt­ning un­dan­be­des. Rya Upp­vakt­ning un­dan­be­des Knap­pa­gård Upp­vakt­ning un­dan­be­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.