Ör Chisom

Hallands Nyheter - - Sport - MAR­TIN ÖRTEGREN 010-471 52 45 mar­tin.or­te­gren@hn.se

Mat­chen mel­lan FFF och Gais li­ve­rap­por­te­ras på med start lör­dag klockan 15.45 och myc­ket an­nat som var nytt. Se­jou­ren var ett miss­lyc­kan­de för mig, men det var en lä­ro­rik er­fa­ren­het. Det är fot­boll. Men då mås­te man fort­sät­ta ut­veck­las och nu har jag ta­git näs­ta steg, här i Falkenberg, sä­ger for­war­den som gick mål­lös från de tio mat­cher som han gjor­de för gö­te­borgs­klub­ben.

Skyt­te­kung­ens va­ra el­ler ic­ke va­ra i den ny­bliv­na all­svens­ka klub­ben vet var­ken han el­ler FFF.

– Just nu för vi inga dis­kus­sio­ner. Vi vän­tar tills sä­song­en är slut för att då pra­ta om fram­ti­den. Om för­hand­ling­ar­na går bra vill jag väl­digt gär­na fort­sät­ta spe­la här. Jag äls­kar Falkenberg och la­get, sä­ger Eg­buchu­lam.

”Se­jou­ren var ett miss­lyc­kan­de för mig, men det var en lä­ro­rik er­fa­ren­het” CHISOM EG­BUCHU­LAM

Fff-spe­la­re

Bild: CARL SANDIN

ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.