FFF hed­rar Dan­te under mat­chen

Hallands Nyheter - - Sport - MATTIAS NILSSON 010-471 53 15 mattias.nilsson@hn.se

Det har va­rit en lång dag för Patrik Lundgren. Be­ske­det om Dan­te tog för­e­ning­en hårt. Nu hedras han i sam­band med mat­chen mot Gais.

– Först och främst går al­la tan­kar till an­hö­ri­ga och nä­ra och kä­ra. Vi tän­ker ha tyst mi­nut och spe­la med sor­ge­band. På det vi­set vi kan hed­ra ho­nom, sä­ger Patrik Lundgren, klubb­chef i Fal­ken­bergs FF.

Klub­ben har ju haft Mis­sing Pe­op­le ut­an­för på par­ke­ring­en. Man har levt med hän­del­sen nä­ra in­på knu­ten.

– Det är många i för­e­ning­en som har be­rörts av si­tu­a­tio­nen men det gäl­ler ju he­la Falkenberg. Al­la har hjälpt till och le­tat så gott man kun­nat.

FFF skul­le ha fi­rat 90 år på Har­rys på lör­dag kväll, men det får vän­ta nu.

– Det var ett själv­klart be­slut. Vi har ing­et nytt da­tum så vi vet ing­et än. An­ta­let Gais-sup­port­rar till mat­chen?

– Jag har in­te ex­ak­ta siff­ran, men jag har hört nå­gon­stans mel­lan 500–600.

”Vi tän­ker ha tyst mi­nut och spe­la med sor­ge­band.” PATRIK LUNDGREN klubb­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.