Me­dal­jer till Fal­ken­bergs-duo

Hallands Nyheter - - Sport - MATTIAS NILSSON 010-471 53 15 mattias.nilsson@hn.se

Fal­ken­bergs Al­ma Borg och So­fia Phak­de­eyut nåd­de sto­ra fram­gång­ar i helgen.

Mä­lar­cu­pen i Väs­terås loc­ka­de 815 del­ta­ga­re från bland an­nat USA, Vi­tryss­land, Fin­land, Dan­mark, Nor­ge och Sve­ri­ge. Al­ma Borg knep en fin sil­ver­me­dalj i Kvin­nor ung­dom 57 kg ef­ter att bland an­nat ha be­seg­rat bå­de Ca­ro­li­ne Kvist täv­lan­des för svens­ka lands­la­get och Ida Hans­son från Gäl­li­va­re SK på fall. I fi­na­len blev dock Ag­nes Nygren för svår.

So­fia Phak­de­eyut gjor­de rent hus i Kvin­nor 59 kg ef­ter en rad dra­ma­tis­ka mat­cher där hon be­seg­ra­de Eve­li­na Hult­hén från Väs­by BK på fall och Nan­ny Jöns­son Dal­by BK på po­äng 10–9. Höjd­punk­ten var när So­fia lyc­ka­des vän­da ett 8–0 un­der­läge mot No­va Berg­man Klip­pans BK, i mat­chens slut­se­kun­der kont­ra­de So­fia ett dyk och la­de hen­ne på fall.

Bild: PRIVAT

STAR­KA FAL­KEN­BER­GA­RE. So­fia Phak­de­eyut och Al­ma Borg tog me­dal­jer i Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.