Ska­de­o­ro i AIK in­för av­gö­ran­det

Hallands Nyheter - - Sport - MARIE CARLS­SON/TT

AIK dras fort­fa­ran­de med ska­de­be­kym­mer. In­för guld­av­gö­ran­det mot Kal­mar FF på sön­dag är bå­de mål­vak­ten Oscar Lin­nér och mitt­fälts­stjär­nan Sebastian Lars­son osäk­ra. – Vi har någ­ra frå­ge­tec­ken, sä­ger trä­na­ren Ri­kard Nor­ling.

Oscar Lin­nér spe­la­de in­te ens mat­chen mot Gif Sundsvall se­nast på grund av ljumsk­pro­blem. Och mål­vak­tens sta­tus in­för guld­av­gö­ran­det är osä­ker.

– Jag går ige­nom en vec­ka som har be­stått av bå­de re­hab och li­te trä­ning, vi har en steg­rings­pro­cess och var jag lig­ger i den väl­jer jag att hål­la för mig själv, sä­ger Lin­nér.

SEBASTIAN LARS­SON, SOM klev av mat­chen mot Sundsvall i sön­dags med kän­ning­ar i ljums­ken, är dock hopp­full.

– Det känns som att det bli­vit bätt­re och bätt­re, så min för­hopp­ning och mål­sätt­ning är att va­ra med på ba­nan på sön­dag, sä­ger han.

”Min för­hopp­ning och mål­sätt­ning är att va­ra med på ba­nan på sön­dag.” SEBASTIAN LARS­SON

AIK

– Det är en lång sä­song som gjort att man här i slu­tet har känt av li­te slit­ning här och där. Men det är ba­ra att för­sö­ka lap­pa ihop sig själv så gott det går och sen kö­ra för fullt.

PANAJOTIS DIMITRIADIS lin­ka­de ock­så av se­nas­te mat­chen, men sä­ger själv att han är re­do för match.

Trup­pen tas ut i mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.