Du har rätt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Ben-jo (4/12).

VÅRD. Visst är det så. Allt för många sö­ker vård ut­an att va­ra sju­ka, och lä­ka­re or­kar in­te lyss­na på hy­ste­ris­ka och krä­van­de pa­ti­en­ter så de skri­ver ut an­ti­bi­o­ti­ka. Och snart finns ing­et an­ti­bi­o­ti­ka som räd­dar liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.