Var­bergs Bo­is vs Tvåå­ker IF

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Mi­kael Martins­sons svar på in­sän­da­ren ”Tvåå­ker IF har ”vält” många lag” (3/!2).

FOT­BOLL. I min värld spe­lar stor­le­ken på för­e­ning­ar­nas om­sätt­ning in­te nå­gon roll. Bo­is som kom­mu­nens ”förs­ta” lag är den stör­re för­e­ning­en och med fler ”musk­ler”, dess­utom har man till­gång till fle­ra sto­ra fö­re­tag som spon­so­rer än vad TIF har.

Det vik­ti­ga är hur man stor som li­ten skö­ter eko­no­min och in­te svä­var ut i för sto­ra dy­ra dröm­mar.

EO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.