Ett ovär­digt be­mö­tan­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VED­DI­GE. Man blir ba­ra så be­klämd när man dag­li­gen ser hur män­ni­skor, som flytt från krig och elän­de, ska be­hö­va mö­tas att den­na in­fart till sitt bo­en­de i Ved­di­ge.

Räc­ker det in­te med att bo­en­det pla­ce­ra­des olämp­ligt, gran­ne med åter­vin­nings­sta­tio­nen…. Nej, tyd­li­gen in­te. In­far­ten till själ­va bo­en­det ser fort­fa­ran­de ut som en sop­tipp och gång­vä­gen från bo­en­det in mot sam­häl­let, sak­nar fort­fa­ran­de så­väl be­lys­ning som över­gångs­stäl­le vid den hårt tra­fi­ke­ra­de Syl­ling­e­vä­gen.

Sten Unos­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.