Kvin­nor från My­an­mar gifts bort i Ki­na

Hallands Nyheter - - Världen -

MY­AN­MAR: Fat­ti­ga kvin­nor från län­der som Kam­bod­ja, La­os, My­an­mar (Bur­ma) och Vi­et­nam säljs var­je år som bru­dar, in­te säl­lan med hjälp av fals­ka löf­ten el­ler rent tvång, en­ligt en stu­die från Johns Hopkins Bloom­berg School of Pub­lic He­alth. Stu­di­en be­räk­nar att 7500 kvin­nor från de kon­flikt­drab­ba­de del­sta­ter­na Kachin och Shan i My­an­mar har fal­lit of­fer för tvångs­gif­te i Ki­na.

Kvin­nor från My­an­mar läm­nar lan­det på grund av ”kon­flikt, tvångs­för­flytt­ning och fat­tig­dom”, skri­ver fors­kar­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.