Klump­fisk hin­ner in­te un­dan ky­lan

Hallands Nyheter - - Världen -

DAN­MARK: den ta­git ska­da av att lig­ga på grunt vat­ten. ”Klump­fisk kan in­te kla­ra sig i vat­ten som är kal­la­re än 15 gra­der och den var­ma som­ma­ren har loc­kat många klump­fis­kar till dans­ka far­vat­ten”, skri­ver akva­rie­chef Jens Pe­der Jep­pe­sen. Klump­fis­ken kan bli cir­ka fy­ra me­ter lång och väga upp till två ton. (TT)

Tre klump­fis­kar har de se­nas­te da­gar­na hit­tats i Dan­mark. Øresund­sa­kva­ri­et i Helsin­görs per­so­nal har ryckt ut och häm­tat jät­te­fis­kar­na. I ett fall var den le­van­de, men den dog ef­ter någ­ra få da­gar ef­tersom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.