8 de­cem­ber

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Nam­net har sitt ur­sprung i la­ti­net och be­ty­der ”jung­fru” el­ler ”oskuld”. Det kom hit på 1500-ta­let men har ald­rig va­rit van­ligt. Cir­ka 1400 he­ter Vir­gi­nia, om­kring 300 kal­las så. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net är 47 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.