Slut på fi­nal­straf­far i ishockey-vm

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

ISHOCKEY: Nu är det slut på Vm-guld ef­ter straf­far. Åt­minsto­ne i her­rar­nas ishockey-vm.

Det in­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det har änd­rat reg­ler­na för fi­nal­spe­let i Slo­va­ki­en i vår. Om mat­cher­na in­te är av­gjor­da ef­ter or­di­na­rie tid fort­sät­ter spe­let med för­läng­ning i tre mot tre i 20 mi­nu­ters­pe­ri­o­der fram tills att det blir mål.

– Jag för­står kon­cep­tet, att det ska av­gö­ras på spel och in­te fas­ta si­tu­a­tio­ner, sä­ger för­bunds­kap­ten Rikard Grönborg till Ra­di­ospor­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.