Rob Hol­ding mis­sar res­ten av sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sport -

FOT­BOLL: Ar­se­nals för­sva­ra­re Rob Hol­ding mis­sar res­ten av sä­song­en. Han slet av kors­ban­det i väns­ter knä i Premier Le­a­gue-mat­chen mot Man­ches­ter United i mån­dags.

Hol­ding bars ut på bår i mit­ten av den förs­ta halv­le­ken ef­ter en vårds­lös tack­ling av Mar­cus Rash­ford.

Hol­ding ope­re­ras in­om kort och re­ha­bi­li­te­rings­ti­den är mel­lan sex och nio må­na­der, skri­ver Ar­se­nal på sin webb­plats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.