Castel­lo näs­tan hi­sto­risk

Hallands Nyheter - - Sport - TT

Hen­rik von Ec­ker­mann var in­te långt ifrån att bli förs­te svensk att ta hem Top 10-fi­na­len där värl­dens tio främs­ta hop­pe­ki­page gör upp. Men till­sam­mans med Eve­li­na To­veks häst Castel­lo fick han nöja sig med en – in­te så pjå­kig – andra­plats.

Det var den yp­pers­ta hop­pe­li­ten som sam­lats för att gö­ra upp i den pre­stige­fyll­da fi­na­len i Genè­ve. Pe­der Fre­dric­son och Hen­rik von Ec­ker­mann bil­da­de för förs­ta gång­en en svensk duo i start­lis­tan med värl­dens tio främs­ta eki­page.

Och det bör­ja­de bra för Fre­dric­son på Christi­an K som var först ut av svens­kar­na, fy­ra i start­fäl­tet. Fram till näst sista hind­ret var eki­pa­get fel­fritt – men där föll främ­re bom­men och det blev fy­ra fel.

Desto bätt­re gick det för von Ec­ker­mann på Castel­lo. Du­on kla­ra­de grundom­gång­en ut­an fel och sat­te sig i ett bra lä­ge in­för om­hopp­ning­en.

Väl där im­po­ne­ra­de de på nytt med än­nu en fel­fri runda vil­ket räck­te långt, men in­te he­la vägen. von Ec­ker­mann var mind­re än en se­kund lång­sam­ma­re än seg­ra­ren, hem­ma­na­tio­nens Vm-hjäl­te Ste­ve Gu­er­dat.

– Men jag ha­de tur ock­så, så jag bor­de va­ra nöjd med andra­plat­sen. Det har all­tid va­rit en dröm för mig att ri­da i den­na fi­nal, så jag är nöjd. BASKET CURLING FOT­BOLL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.