Fa­vo­ri­ten Lee Ta­sjan till­ba­ka i Falkenberg

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MAR­TIN ERLANDSSON

Al­bu­mak­tu­el­la publikfa­vo­ri­ten Aa­ron Lee Ta­sjan är klar för en kon­sert i Tryck­hal­len.

Ta­sjan de­lar kväl­len den 1 feb­ru­a­ri med Old Sea Bri­ga­de (ali­as Ben Cra­mer), som var tvung­en att ti­di­ga­re­läg­ga sin spel­ning en vec­ka.

32-åri­ge Aa­ron Lee Ta­sjan är från Ohio, men bo­satt i Nashvil­le. Han gäs­ta­de Falkenberg förs­ta gång­en i feb­ru­a­ri 2017 och åter­kom den som­ma­ren till en­dags­fes­ti­va­len Rol­ling Root­sy Re­vue. I HN hyl­la­de Pi­er­re Eriksson hans gi­tarr­spel och skrev att ”kom­bi­na­tio­nen av tral­li­ga re­fräng­er, sug­gestivt tunggung, av­väp­nan­de per­son­lig­het och en röst vär­dig en popstjär­na gör ho­nom till en själv­klar fa­vo­rit”.

Om nya al­bu­met ”Kar­ma for che­ap” skrev GP:S re­cen­sent Jan An­ders­son: ”Ef­ter två al­bum med tyd­lig country­touch, om än med in­slag av snygg ame­ri­ca­na, renod­lad pop och lätt blue­si­ga ton­gång­ar /…/ lå­ter han bå­de roc­kig och po­wer­pop­pig. Bäst fun­kar det när Aa­ron Lee Ta­sjan däm­par mu­si­ken, drar ned på tem­pot och släp­per fram sin in­re Roy Or­bi­son”.

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

BLOTTLÄGER DUB­BEL­MO­RAL. Leïla Slimani fick Gon­court­pri­set för rom­nen ”Vagg­vi­sa” och är nu ak­tu­ell med ”Sex och lögn­er” om sitt hem­land Ma­roc­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.