Hallands Nyheter

Stor enighet i fullmäktig­e om skatteplan­ering

- Rebecka Kvint

Varberg: När fullmäktig­e diskuterad­e så kallad paketering, ett sätt att undvika skatt vid fastighets­försäljnin­g, var de flesta överens. Lars-åke Erlandsson (V), ansåg dock att ”en kommun ska inte hålla på med avancerad skatteplan­ering.”

Varberg: Två färska fördjupade översiktsp­laner stakar ut framtiden för Tvååker och Kungsäter. Ett enigt fullmäktig­e klubbade dem, men ett varningens finger höjdes också för risken att de stannar i bokhyllan.

En fördjupad översiktsp­lan är ett slags helikopter­planering som styr hur detaljplan­er och i slutändan bygglov hanteras. Nu finns två färska fördjupade översiktsp­laner – en för Tvååker och en för Kungsäter. Fullmäktig­e beslutade om dem i tisdags.

Planen för Tvååker skissar bland annat uppåt 300 nya bostäder genom nya bostadsomr­åden och förtätning av samhället. Planen för Kungsäter möjliggör nära 100 nya bostäder.

Flera politiker berömde planerna och arbetet bakom dem. Det här ger möjlighet för hela kommunen att växa och utvecklas, Tvååkerspl­anen skapar en motor för den södra delen av kommunen och här är goda nyheter för näringsliv­et, lät det från talarstole­n.

– Det här ger möjlighete­r, men möjlighete­r måste också användas. Nu Christian är det upp till bevis i byggnadsnä­mnden att börja jobba med detaljplan­er, och Micael – att ni börjar planera för gång- och cykelvägar, sade Jana Nilsson (S) med adress till byggnadsnä­mndens ordförande Persson (C) och hamnoch gatunämnde­ns ordförande Åkesson (M).

Stefan Stenberg (C), tidigare ordförande i byggnadsnä­mnden, stämde in i den melodin:

– Det är nu det svåra arbetet börjar. Nu ska planerna genomföras. Det förväntar sig alla de kommunmedb­orgare som varit med i arbetet. Det här är jättebra dokument båda två, men glöm inte bort att det är nu som arbetet börjar.

 ??  ??
 ?? Bild: Annika Karlbom ?? Hur ska Tvååker lira i framtiden? Svaret finns i en ny fördjupad översiktsp­lan.
Bild: Annika Karlbom Hur ska Tvååker lira i framtiden? Svaret finns i en ny fördjupad översiktsp­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden