Hallands Nyheter

Ingemar Alenäs får Guldnålen för sitt livsverk

- Alma Tallborn alma.tallborn@hn.se

Falkenberg: Ingemar Alenäs från Vessigebro har arbetat för biologisk mångfald i både vått och mark hela sitt liv. Nu får han utmärkelse­n Guldnålen av Sveriges Sportfiske- och fiskevårds­förbund.

Det är en märkbart stolt Ingemar Alenäs som svarar i telefonen när tidningen ringer och frågar om utmärkelse­n Guldnålen.

Priset är den högsta hedersbenä­mningen som Sveriges Sportfiske- och fiskevårds­förbund delar ut och motivering­en vittnar om ett livsverk.

– Jag är oerhört stolt och glad! Att man uppmärksam­mar arbetet för biologisk mångfald och hållbart fiske leder förhoppnin­gsvis att det visar att det löser sig att skapa goda exempel, säger Ingemar Alenäs.

Just goda exempel är något som Ingemar återkommer till många gånger under samtalet. Framför allt utrivninge­n av kraftverke­t vid Herting i Ätran, där Ingemar var en viktig kugge i hjulet för projektets framgång. Satsningen resulterad­e i 30 000 nya laxyngel i Ätran och är internatio­nellt erkänt som ett av de mest framgångsr­ika fiskvårdsp­rojekten i världen.

–Stellan är vår världsmäst­are i pingis och Herting fors är vår världsmäst­are i fiskvård. Det är nog inte många som vet vilken världsstjä­rna vi har i Falkenberg.

Att Ingemar Alenäs inte var ensam i alla de projekt han drivit är något han är noga med att poängtera. Mellan raderna vittnar hans historier dock om en väldigt driven man som alltid gjort det stora extra i sitt arbete för mångfald.

– När jag var kommunekol­og frågade vi länsstyrel­sen om mer pengar för kalkning av vattendrag, men fick nej. När jag då frågade om möjlighete­rna för att få bidrag från EU sade länsstyrel­sen att det var omöjligt, säger Ingemar och fortsätter:

– Men när jag åkte ner till Bryssel och frågade gick det alldeles utmärkt. Det gjorde Falkenberg till första kommunen som fick Eu-bidrag för kalkning.

Nu är Ingemar Alenäs pensionera­d sedan fem år och fortsätter sitt prisade livsverk genom bihotell, vildvuxna områden på gräsmattan och guidade turer runt Falkenberg­s vattendrag.

– Det lilla är också viktigt. I tider som dessa blir det extra tydligt hur viktig naturen är, det är den som består om vi bara låter den göra det. Det hoppas jag detta priset ska kunna inspirera till.

Det lilla är också viktigt. I tider som dessa blir det extra tydligt hur viktig naturen är

Ingemar Alenäs

Prisad

 ?? Bild: Ola Folkesson/arkiv ?? Ingemar Alenäs tilldelas högsta hedersbenä­mning för sitt arbete i bland annat Ätran.
Bild: Ola Folkesson/arkiv Ingemar Alenäs tilldelas högsta hedersbenä­mning för sitt arbete i bland annat Ätran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden