Hallands Nyheter

Ridterapi en lisa för både kropp och själ

- Robert Lundberg robert.lundberg@hn.se

Halland: Region Halland har publicerat siffrorna över smittade och avlidna, till följd av covid-19, från helgen. Ytterligar­e en person har avlidit vilket gör att den totala dödssiffra­n i Halland nu är uppe i 53 personer.

Under helgen har 18 nya fall av covid-19 bekräftats och sex personer får för närvarande intensivvå­rd i länet. Nytt är att Region Halland nu har börjat redovisa resultaten av de antikropps­test som har funnit tillgängli­gt i ett par veckor. Men det råder osäkerhet om vilka som ska testas och hur man ska tolka resultaten.

– Arbetshypo­tesen är de som utvecklat antikroppa­r har uppnått en viss immunitet mot covid-19 men när det kommer till vilka som ska testas är det en pågående diskussion, både nationellt och regionalt säger Johanna Wiechel Steier, kommunikat­ionsdirekt­ör vid Regionen.

Totalt har det genomförts 228 antikropps­tester i Halland och utifrån dem är det 16,2 procent av de testade som uppvisar antikroppa­r eller är på väg att utveckla antikroppa­r. Ett resultat som ligger långt över riksgenoms­nittet. Enligt Jon Pelling, pressekret­erare vid Folkhälsom­yndigheten är dock antalet tester i Halland för lågt för att kunna dra några statistisk­t säkerställ­da resultat ifrån. Något som Johanna Wiechel Stier bekräftar.

Vi har genomfört för få tester för att kunna dra några slutsatser.

Johanna Wiechel Stier, kommunikat­ionsdirekt­ör vid Regionen

– Vi har genomfört för få tester för att kunna dra några slutsatser. Dessutom har urvalet av de som testats inte skett på ett statistisk­t säkerställ­t sätt, säger hon.

Det finns ännu inga direktiv för vilka som ska genomgå antikropps­test varken regionalt eller nationellt. I Halland krävs det remiss från en läkare för att få genomgå testet och enligt Johanna Wiechel Stier har man inte prioritera­t vårdperson­al.

– Det är svårt att säga generellt vilka som ska testas eftersom det ännu inte finns några direktiv. Här i Halland handlar det stora flertalet om patienter som ska börja genomgå behandling av olika orsaker. Då vill man säkerställ­a att de inte har aktivt virus i kroppen och att personen inte riskerar att sprida smittan vidare, säger hon.

Nationellt är det tre regioner som har genomfört större studier av antikropps­tester. Det rör sig om Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden