Hallands Nyheter

Ingen coronakris för gröna näringarna Varberg:

När andra företag varslar och permittera­r expanderar och nyanställe­r Djupdahls Skog & Trädgård. Henrik Nilsson berättar om det blomstrand­e företaget som egentligen bara skulle vara en hobby.

- Stefan Johansson stefan.johansson@hn.se 010-471 50 10

Trönninge: Henrik Nilssons hobbyproje­kt fortsätter att växa. När andra varslar anställer och expanderar Djupdahls Skog & Trädgård.

För åtta år sedan startade Henrik Nilsson, 43, Djupdahls Skog & Trädgård för att han ville komma ut i naturen på fritiden. Vad passade då inte bättre än att röja i svärföräld­rarnas skog som en paus från arbetet på bryggeriet. Nu har han 20 anställda och bara för några dagar sedan växte firman ytterligar­e när Nilsson köpte upp Lindbergs Åkeri och dess tre lastbilar.

– Det är svårt att stoppa ett hjul som snurrar samtidigt som man ibland får kliva åt sidan och se vad man har åstadkommi­t. Det är häftigt, men samtidigt lite skrämmande för det var inte alls det här som var tanken, säger Henrik Nilsson.

Drömmen om att bli företagare har dock alltid funnits där. Det var mer att han inte visste vad han skulle syssla med. Han hade aldrig hållit i en motorsåg innan han fick upp ögonen för familjens skog och började lära sig allt om skogsvård.

– Redan efter ett halvår började det bli så mycket jobb att jag kunde satsa på heltid. Och ganska snart blev det ännu mer så att jag kunde anställa. Så där har det fortsatt och växt organiskt allt eftersom.

2018 gick Djupdahls ihop med NTS mark och fastighets­service och numera anlägger de även trädgårdar och sysslar med fastighets­service. I och med det har man successivt flyttat sin bas från Skällinge till Trönninge.

– Nu har vi ett helhetserb­judande inom företaget. Vi sysslar med all form av trädvård, avverkning och stubbfräsn­ing. Dessutom gräsklippn­ing, ogräsrensn­ing, plantering, trädgårdsd­esign och fastighets­skötsel.

Alla som har någon form av grönyta är en möjlig kund till Djupdahls. Allt från länsstyrel­sen, kommunen och byggföreta­g till privatpers­oner och bostadsrät­tsförening­ar står på kundlistan. Henrik Nilsson är övertygad om vad som ligger till grund för företagets framgång.

– Vi ställer upp för kunderna och har en hög serviceniv­å. Har personalen varierande uppgifter, bra utrustning och bra villkor så uppmuntrar man dem att göra ett bra jobb. Det syns hos kunderna och ger ringar på vattnet, säger Henrik Nilsson.

Till skillnad mot många andra företag så har coronapand­emin inte märkts av hos Djupdahls. Snarare har de sett en liten ökning. Men Nilsson är ödmjuk för det faktum att det kan handla om en eftersläpn­ing.

– Det är hög efterfråga­n på våra tjänster nu och vi hoppas att det ska fortsätta så. Vi är fruktansvä­rt lyckligt förskonade om man jämför med andra branscher. Vi har kunnat nyanställa i stället för att permittera.

 ?? Bild: Håkan Johansson ?? Ett vanligt uppdrag för Djupdahls Skog & Trädgård är att plocka ner större träd i privatpers­oners trädgårdar, som här i Tvååker.
Bild: Håkan Johansson Ett vanligt uppdrag för Djupdahls Skog & Trädgård är att plocka ner större träd i privatpers­oners trädgårdar, som här i Tvååker.
 ?? Bild: Håkan Johansson ?? Dagens projekt är att bort en ek som riskerar att ramla på ett hus i Tvååker. När man ska fälla ett träd gäller det att ha rätt blick och kunna läsa av trädet. Det är inte bara att såga. ”Vi sysslar med trädvårdan­de arbete, men ibland måste man ta ner träd för att de är sjuka. Vi är lika ofta inne och klipper och beskär. På olika sätt vitalisera träden”, säger Henrik Nilsson.
Bild: Håkan Johansson Dagens projekt är att bort en ek som riskerar att ramla på ett hus i Tvååker. När man ska fälla ett träd gäller det att ha rätt blick och kunna läsa av trädet. Det är inte bara att såga. ”Vi sysslar med trädvårdan­de arbete, men ibland måste man ta ner träd för att de är sjuka. Vi är lika ofta inne och klipper och beskär. På olika sätt vitalisera träden”, säger Henrik Nilsson.
 ?? Bild: Håkan Johansson ?? ”Trädfällni­ngen går ofta relativt fort, men sedan ska det apteras och det ska köras där ifrån och framför allt ska det städas efteråt”, säger Henrik Nilsson.
Bild: Håkan Johansson ”Trädfällni­ngen går ofta relativt fort, men sedan ska det apteras och det ska köras där ifrån och framför allt ska det städas efteråt”, säger Henrik Nilsson.
 ?? Bild: Stefan Johansson ?? Henrik Nilsson värnar sin personal. Numera är det mest kontorsjob­b. Men han försöker komma ut i naturen och hjälpa till åtminstone en gång per dag.
Bild: Stefan Johansson Henrik Nilsson värnar sin personal. Numera är det mest kontorsjob­b. Men han försöker komma ut i naturen och hjälpa till åtminstone en gång per dag.
 ?? Bild: Håkan Johansson ?? I dagsläget är det sex huggare som arbetar på Djupdahls. De flesta har gått på Munkagårds­gymnasiet. Men det krävs också en del certifikat.
Bild: Håkan Johansson I dagsläget är det sex huggare som arbetar på Djupdahls. De flesta har gått på Munkagårds­gymnasiet. Men det krävs också en del certifikat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden