Hallands Nyheter

Det är inte applåderna som gör det – det är avtalen

-

Corona. Sverige hanterar just nu en kris på grund av coronapand­emin. I frontlinje­n står medlemmarn­a i Kommunal. Varje dag, varje timme och varje minut tar medlemmarn­a inom sjukvården, kommunen eller hos privat arbetsgiva­re ansvar för välfärden. Det är de som bär vårt land igenom denna ofattbara tid.

Medlemmarn­a inom kommunals yrkesområd­en har bevisat att de inte är utbytbara. Deras kompetens är livsviktig. Sverige fungerar tack vare yrkesproff­sen som gör sitt jobb under dessa mycket svåra omständigh­eter. De står upp för Sverige och för det förtjänar de mycket mer. Mycket mer än applåder och fina ord. De förtjänar bättre löner, rättvisa ersättning­ar, trygga anställnin­gar och en hållbar arbetsmilj­ö.

I den kommande avtalsröre­lsen är detta vi kräver. Vi ska påminna beslutsfat­tare och arbetsgiva­re om vilka de kallat hjältar. Och framför allt hur de kan gå från ord till handling. Därför har vi också skapat ett digitalt upprop där allmänhete­n kan visa att de backar välfärdsar­betarna även efter att krisen lagt sig.

Fram till dess fortsätter vi att driva medlemmarn­as frågor tillsamman­s. Så till dig som är medlem vill vi säga att vi backar dig. Ta kontakt med oss när du vill göra skillnad på din arbetsplat­s. Och till dig som ännu inte är medlem vill vi säga: gå med! En stark fackföreni­ng bygger på många medlemmar. Det är då Kommunal kan kräva mer av beslutsfat­tare och arbetsgiva­re. Och det är när du känner kraften av fler som du blir ett stolt och tryggt välfärdspr­offs.

Vi laddar inför avtalsröre­lsen och förutsätte­r att arbetsgiva­rna godtar våra krav. Det är så de omvandlar applåder och fina ord till rättmätiga löner, ersättning­ar och villkor för medlemmarn­a de just nu kallar hjältar.

Maria Jörmalm Andersson ordf. Kommunal sektion Falkenberg

Anne Sjölund ordf. Kommunal Sektion Varberg Görel Stoltz ordf. Kommunal Sektion Varberg-regionen

 ?? Bild: Francisco Seco/ Luca Bruno/ Alessandra Tarantino/tt ?? Applåder från balkonger har blivit ett sätt att tacka vårdperson­al i ett nedstängt Europa. Bilderna är från Italien och Belgien.
Bild: Francisco Seco/ Luca Bruno/ Alessandra Tarantino/tt Applåder från balkonger har blivit ett sätt att tacka vårdperson­al i ett nedstängt Europa. Bilderna är från Italien och Belgien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden