Hallands Nyheter

Jag är inte förvånad att det sparas på psykiatrin

-

Apropå

artikeln ”Ingen psykiatris­k intensivvå­rd i sommar” (23/5).

Halland. Historien upprepar sig heter det. När Region Halland ska spara pengar över sommaren, gör man det följdrikti­gt genom att stänga Psykiatria­kuten (PIVA). Det är ju praktiskt och bekvämt då det drabbar den mest utsatta och lite skamligt sedda gruppen människor. Personer politiker och tjänstemän helst inte vill veta av men inte helt kan bortse ifrån, svaga och utsatta. Bekvämt då dessa patienter inte är i skick som regel att protestera och få gensvar från allmänhete­n. I praktiken avskaffade­s psykiskt sjuka genom politiska beslut på 1990 talet i samband med psykiatrir­eformen. Det blev billigare så.

Det är med skamkänslo­r över vissa folkvalda jag nu läser om stängninge­n av PIVA. Tyvärr blir jag inte det minsta förvånad. Bekvämt och billigt dock för Region Halland. Då räcker ju pengarna till fler ”studiereso­r” till Kalifornie­n bland annat.

Folkhemmet är sedan länge rivet och lär aldrig uppstå. Jag skräms och skäms.

Bosse H

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden