Hallands Nyheter

En viktig seger för Hallands inland!

-

Apropå

artikeln ”Svenska kraftnät backar efter kritik och ny utredning” (22/5)

Falkenberg. Svenska kraftnät backar från sitt förslag om att bredda högspännin­gsledninge­n mellan Horred och Breared. Detta är ett mycket välkommet besked för Hylte och Falkenberg­s kommuner. Förslaget i sin helhet innebar att den sju mil långa ledningsga­tan skulle breddats rejält. Ett ingrepp som skulle ha drabbat otaliga boende, skogsägare och företag i vårt livskrafti­ga inland.

Hallands inland är livskrafti­gt och växande. Här bor du nära landsbygds­skolor och annan kommunal service samtidigt som du alltid har nära till vacker natur. Här finns också många familjer med mindre skogsgårda­r. Vi är glada för att Svenska kraftnät har lyssnat på våra invånare och lagt ner detta sanslösa förslag. Det är en seger för landsbygds­utveckling och sunt förnuft och innebär att inlandet kan fortsätta att växa. Vi vill tacka alla som engagerat sig, Södra Skogsägarn­a och LRF för gott samarbete, det går att påverka!

Per Svensson (S) kommunstyr­elsens ordförande Falkenberg

Ronny Löfqvist (S) kommunstyr­elsens ordförande Hylte

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden