Hallands Nyheter

Fakta: Paketering

-

Vid paketering slussas fastighete­r genom ett dotterbola­g för att undvika skatt. För att bilda ett sådant bolag har krävts att det kommunala moderbolag­et eller förvaltnin­gen konsultera­r kommunfull­mäktige.

Nu plockas kravet på godkännand­e från fullmäktig­e plockas bort. På så sätt kan Varbergs Bostad eller kommunstyr­elsen använda sig av paketering utan att behöva gå omvägen via kommunfull­mäktige varje gång.

Däremot kan beslutet om själva försäljnin­gen ändå behöva gå genom kommunfull­mäktige – det nu aktuella förslaget handlar bara om att underlätta användning­en av paketering när försäljnin­gen i sig är beslutad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden