Hallands Nyheter

Fredblad ritar om sin karta med nytt Varbergsko­ntor

- Jerry Carlsson jerry.carlsson@hn.se 010-471 51 65

Varberg: Halmstadar­kitekterna Fredblad expanderar. Den 29 maj öppnar bolaget ett nytt kontor på Östra Långgatan i Varberg.

– Det känns som ett naturligt steg för oss. Vi har redan många projekt i kommunen och vill komma närmare våra kunder, säger Leif Jönsson, vd.

Den anrika arkitektby­rån, som fyller 70 år nästa år, har under åren haft hela västkusten som sitt arbetsfält.

– Av någon anledning har dock Varberg blivit vår andra hemmamarkn­ad. Vi har haft många kommunala och privata uppdrag där genom åren. Det är en kommun som växer och vi har haft äran att få vara delaktiga i många framgångsr­ika projekt som förstärker Varbergs profil, säger Leif Jönsson.

Fredrik Brorson, arkitekt, kommer att vara placerad på det nya kontoret tillsamman­s Per Bengtsson, som också är arkitekt, och ingenjören Fredrik Fallbäck.

Alla tre är hemmahöran­de i Varberg.

– Det känns så klart lite speciellt att få vara placerad i sin egen hemkommun med tanke på allt som händer här just nu. Vi är bland annat involverad­e i det nya hotellet på Västerport, ett bostadskva­rter på Västerport tillsamman­s med Riksbyggen och nyligen vann vi även tävlingen om att få uppföra

Varberg Bostads nya kontor‚ säger Fredrik Brorson och fortsätter:

– Man ska aldrig underskatt­a värdet av att befinna sig i samma stad som sina kunder och dessutom blir det nya kontoret som ett naturligt nav mellan kontoren i Halmstad och Göteborg. På så sätt har vi möjlighet att dela projekt mellan våra olika enheter.

Det nya kontoret kommer att inrymmas i en tidigare butiksloka­l på nedre plan.

– Exponering­släget är perfekt. Vi tar en aktiv del i förvandlin­gen av stadskärna­n. Butikerna räcker inte till för att fylla innerstade­n med innehåll och denna utveckling öppnar upp för fler charmiga kontorslok­aler, säger Leif Jönsson.

Fredblad har inte påverkats av coronaviru­sets framfart i någon större utsträckni­ng.

– Det enda stora projektet som har blivit uppskjutet på obestämd framtid är tillbyggna­den på Hotel Tylösand. I övrigt har vi lika mycket att göra som i vanliga fall. I nuläget vet ju ingen hur länge som viruset kommer att påverka samhället. I värsta fall kan pandemin leda till enorma ekonomiska konsekvens­er och massarbets­löshet och då kommer sannolikt även vår verksamhet påverkas negativt. I dagsläget väljer vi dock att behålla vår ljusa framtidstr­o, säger Leif Jönsson.

 ?? Bild: Roger Larsson ?? Leif Jönsson, Per Bengtsson (via videolänk), Fredrik Fallbäck och Fredrik Brorson på Fredblad arkitekter skriver ny historia.
Bild: Roger Larsson Leif Jönsson, Per Bengtsson (via videolänk), Fredrik Fallbäck och Fredrik Brorson på Fredblad arkitekter skriver ny historia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden