Hallands Nyheter

Personal utbildar sig för att stötta vården

-

Falkenberg: Personal inom kultur-, fritids och teknikförv­altningen är redo att temporärt ändra sina arbetsuppg­ifter och hjälpa till inom vården om det skulle behövas på grund av den pågående pandemin.

– Vi har en del personal med vårdutbild­ning sedan tidigare. Elva personer har även anmält sig frivilligt för en kortare introdukti­onsutbildn­ing så att de kan rycka in med kort varsel och stötta upp inom vården om det behövs. Roligt att folk vill ställa upp på det, säger nämndens ordförande Georgia Ferris (KD).

 ?? Bild: Håkan Johansson ?? Georgia Ferris.
Bild: Håkan Johansson Georgia Ferris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden