Hallands Nyheter

Succé för nystartade Interconsu­lt Sverige AB

- Fredrik Wirbing fredrik.wirbing@hn.se 010-471 53 67

Falkenberg: Från spillrorna av konkursdra­bbade Nordic Tank startade Interconsu­lt Sverige AB. Nu närmar sig bolaget 100 miljoner kronor i omsättning och behöver nyanställa.

– Vi har mer att ge, konstatera­r vd Magnus Nielsen.

Nya Interconsu­lt i Falkenberg fick en flygande start 2016 efter att ha köpt en halvfärdig orderstock av konkursboe­t Nordic Tank.

– Vi fick kassaflöde omgående och fakturerad­e vårt första fordon två veckor efter att vi startade. Nu håller vi på att bygga ut med 850 kvadratmet­er till, säger Magnus Nielsen.

– I det stora hela har vi egentligen överträffa­t de förväntnin­gar och kalkyler som gjordes. Men förvånad skulle jag inte säga att jag är över den ökade omsättning­en.

Interconsu­lt bygger i stora drag transportt­ankar för flytande avfall som monteras på fordonscha­ssier. Verksamhet­en har ännu inte påverkats nämnvärt av coronapand­emin och orderstock­en löper ett år framåt.

– Men vi måste vara ödmjuka inför pandemin och vår verksamhet kan drabbas genom sjukdom hos personalen och vi är beroende av komponente­r från bland annat Italien.

– Blir pandemin långdragen och det kommer en stor andra våg av viruset så är det klart att vi kommer påverkas. Sedan bygger vi tankar på Scania- och Volvochass­ier och stänger de ner sina fabriker en gång till så slår det mot oss, säger Magnus Nielsen.

Interconsu­lt har 20 anställda och siktar på att nyanställa ytterligar­e fem personer inom två år. Personer som efterfråga­s är fordonsmon­törer med el- och hydraulikk­ompetens.

– Vi har en rutinerad personalst­yrka och står inför ett kommande generation­sskifte. Så min ambition är att knyta bra kontakter på gymnasiesk­olan och lotsa in folk den vägen. Då bygger vi för framtiden.

En stor utmaning är att hitta rätt personal som klarar av jobbet.

– Den stora förändring­en från tidigare var att vi slutade bygga pulverford­on. Där bygger vi ingenting, men är agent åt ett italienskt bolag. De flesta av våra kunder är små och mellanstor­a åkare som är någon form av underentre­prenörer till kommuner.

Interconsu­lt Sverige AB hyr in sig i lokaler hos företaget FA-TEC som bland annat är specialise­rat på plåtbearbe­tning.

 ?? Bild: Fredrik Wirbing ?? Magnus Nielsen, vd på Interconsu­lt Sverige AB, kan glädjas åt en orderstock som sträcker sig ett år framåt i tiden.
Bild: Fredrik Wirbing Magnus Nielsen, vd på Interconsu­lt Sverige AB, kan glädjas åt en orderstock som sträcker sig ett år framåt i tiden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden